8777-fe
Not Sam 1 year ago
commit 325aab5e2a
Signed by untrusted user: NotSam
GPG Key ID: 4D8B07C18F31ACBD

@ -3,6 +3,20 @@ All notable changes to this project will be documented in this file.
The format is based on [Keep a Changelog](https://keepachangelog.com/en/1.0.0/).
## [2.4.2] - 2022-01-09
### Added
- Added Apply and Reset buttons to the bottom of theme tab to minimize UI travel
- Implemented user option to always show floating New Post button (normally mobile-only)
- Display reasons for instance specific policies
- Added functionality to cancel follow request
### Fixed
- Fixed link to external profile not working on user profiles
- Fixed mobile shoutbox display
- Fixed favicon badge not working in Chrome
- Escape html more properly in subject/display name
## [2.4.0] - 2021-08-08
### Added
- Added a quick settings to timeline header for easier access
@ -11,12 +25,11 @@ The format is based on [Keep a Changelog](https://keepachangelog.com/en/1.0.0/).
- Implemented user option to change sidebar position to the right side
- Implemented user option to hide floating shout panel
- Implemented "edit profile" button if viewing own profile which opens profile settings
- Added Apply and Reset buttons to the bottom of theme tab to minimize UI travel
- Implemented user option to always show floating New Post button (normally mobile-only)
### Fixed
- Fixed follow request count showing in the wrong location in mobile view
## [2.3.0] - 2021-03-01
### Fixed
- Button to remove uploaded media in post status form is now properly placed and sized.

@ -323,7 +323,10 @@
"play_videos_in_modal": "Reproduir vídeos en un marc emergent",
"file_export_import": {
"errors": {
"invalid_file": "El fitxer seleccionat no és vàlid com a còpia de seguretat de la configuració. No s'ha realitzat cap canvi."
"invalid_file": "El fitxer seleccionat no és vàlid com a còpia de seguretat de la configuració. No s'ha realitzat cap canvi.",
"file_too_new": "Versió important incompatible: {fileMajor}, aquest PleromaFE (configuració versió {feMajor}) és massa antiga per gestionar-lo",
"file_too_old": "Versió important incompatible: {fileMajor}, la versió del fitxer és massa antiga i no està implementada (s'ha establert un mínim ver. {feMajor})",
"file_slightly_new": "La versió menor del fitxer és diferent, alguns paràmetres podrien no carregar-se"
},
"backup_settings": "Còpia de seguretat de la configuració a un fitxer",
"backup_settings_theme": "Còpia de seguretat de la configuració i tema a un fitxer",
@ -382,7 +385,8 @@
"postCode": "Text monoespai en publicació (text enriquit)",
"input": "Camps d'entrada",
"interface": "Interfície"
}
},
"weight": "Pes (negreta)"
},
"preview": {
"input": "Acabo d'aterrar a Los Angeles.",
@ -394,7 +398,9 @@
"error": "Exemple d'error",
"faint_link": "Manual d'ajuda",
"checkbox": "He llegit els termes i condicions",
"link": "un bonic enllaç"
"link": "un bonic enllaç",
"fine_print": "Llegiu el nostre {0} per no aprendre res útil!",
"text": "Un grapat més de {0} i {1}"
},
"shadows": {
"spread": "Difon",
@ -438,7 +444,8 @@
"snapshot_missing": "No hi havia cap instantània del tema al fitxer, per tant podria veure's diferent del previst originalment.",
"upgraded_from_v2": "PleromaFE s'ha actualitzat, el tema pot veure's un poc diferent de com recordes.",
"fe_downgraded": "Versió de PleromaFE revertida.",
"older_version_imported": "El fitxer que has importat va ser creat en una versió del front-end més antiga."
"older_version_imported": "El fitxer que has importat va ser creat en una versió del front-end més antiga.",
"snapshot_present": "S'ha carregat la instantània del tema, de manera que tots els valors estan sobreescrits. En canvi, podeu carregar les dades reals del tema."
},
"keep_as_is": "Mantindre com està",
"save_load_hint": "Les opcions \"Mantindre\" conserven les opcions configurades actualment al seleccionar o carregar temes, també emmagatzema aquestes opcions quan s'exporta un tema. Quan es desactiven totes les caselles de verificació, el tema exportat ho guardarà tot.",
@ -532,7 +539,13 @@
"notification_setting_hide_notification_contents": "Amagar el remitent i els continguts de les notificacions push",
"notifications": "Notificacions",
"notification_mutes": "Per a deixar de rebre notificacions d'un usuari en concret, silencia'l-ho.",
"theme_help_v2_2": "Les icones per baix d'algunes entrades són indicadors del contrast del fons/text, desplaça el ratolí per a més informació. Tingues en compte que quan s'utilitzen indicadors de contrast de transparència es mostra el pitjor cas possible."
"theme_help_v2_2": "Les icones per baix d'algunes entrades són indicadors del contrast del fons/text, desplaça el ratolí per a més informació. Tingues en compte que quan s'utilitzen indicadors de contrast de transparència es mostra el pitjor cas possible.",
"hide_shoutbox": "Oculta la casella de gàbia de grills",
"always_show_post_button": "Mostra sempre el botó flotant de publicació nova",
"pad_emoji": "Acompanya els emojis amb espais en afegir des del selector",
"mentions_new_style": "Enllaços d'esment més elegants",
"mentions_new_place": "Posa les mencions en una línia separada",
"post_status_content_type": "Format de publicació"
},
"time": {
"day": "{0} dia",
@ -617,7 +630,9 @@
"disable_remote_subscription": "Deshabilita seguir algú des d'una instància remota",
"delete_user": "Esborra la usuària",
"grant_admin": "Concedir permisos d'Administració",
"grant_moderator": "Concedir permisos de Moderació"
"grant_moderator": "Concedir permisos de Moderació",
"force_unlisted": "Força que les publicacions no estiguin llistades",
"sandbox": "Força que els missatges siguin només seguidors"
},
"edit_profile": "Edita el perfil",
"hidden": "Amagat",
@ -642,7 +657,8 @@
"solid": "Fons sòlid",
"striped": "Fons a ratlles",
"side": "Ratlla lateral"
}
},
"media": "Media"
},
"user_profile": {
"timeline_title": "Flux personal",
@ -658,12 +674,14 @@
},
"remote_user_resolver": {
"error": "No trobat.",
"searching_for": "Cercant per"
"searching_for": "Cercant per",
"remote_user_resolver": "Resolució d'usuari remot"
},
"interactions": {
"load_older": "Carrega antigues interaccions",
"favs_repeats": "Repeticions i favorits",
"follows": "Nous seguidors"
"follows": "Nous seguidors",
"moves": "Migració d'usuaris"
},
"emoji": {
"stickers": "Adhesius",
@ -775,7 +793,10 @@
"pinned": "Destacat",
"reply_to": "Contesta a",
"pin": "Destaca al perfil",
"unmute_conversation": "Deixa de silenciar la conversa"
"unmute_conversation": "Deixa de silenciar la conversa",
"mentions": "Mencions",
"you": "(Tu)",
"plus_more": "+{number} més"
},
"user_reporting": {
"additional_comments": "Comentaris addicionals",
@ -801,7 +822,8 @@
"no_results": "No hi ha resultats",
"people": "Persones",
"hashtags": "Etiquetes",
"people_talking": "{count} persones parlant"
"people_talking": "{count} persones parlant",
"person_talking": "{count} persones parlant"
},
"upload": {
"file_size_units": {

@ -553,7 +553,10 @@
},
"right_sidebar": "Montri flankan breton dekstre",
"save": "Konservi ŝanĝojn",
"hide_shoutbox": "Kaŝi kriujon de nodo"
"hide_shoutbox": "Kaŝi kriujon de nodo",
"always_show_post_button": "Ĉiam montri ŝvebantan butonon por nova afiŝo",
"mentions_new_style": "Pli mojosaj menciligiloj",
"mentions_new_place": "Meti menciojn sur apartan linion"
},
"timeline": {
"collapse": "Maletendi",
@ -631,7 +634,8 @@
"striped": "Stria fono",
"solid": "Unueca fono",
"disabled": "Senemfaze"
}
},
"edit_profile": "Redakti profilon"
},
"user_profile": {
"timeline_title": "Historio de uzanto",
@ -782,7 +786,10 @@
"status_deleted": "Ĉi tiu afiŝo foriĝis",
"nsfw": "Konsterna",
"expand": "Etendi",
"external_source": "Ekstera fonto"
"external_source": "Ekstera fonto",
"mentions": "Mencioj",
"you": "(Vi)",
"plus_more": "+{number} pli"
},
"time": {
"years_short": "{0}j",

@ -599,7 +599,10 @@
"backup_restore": "Copia de seguridad de la configuración"
},
"hide_shoutbox": "Ocultar cuadro de diálogo de la instancia",
"right_sidebar": "Mostrar la barra lateral a la derecha"
"right_sidebar": "Mostrar la barra lateral a la derecha",
"always_show_post_button": "Muestra siempre el botón flotante de Nueva Plubicación",
"mentions_new_style": "Enlaces de menciones más elegantes",
"mentions_new_place": "Situa las menciones en una línea separada"
},
"time": {
"day": "{0} día",
@ -676,7 +679,10 @@
"status_deleted": "Esta publicación ha sido eliminada",
"nsfw": "NSFW (No apropiado para el trabajo)",
"expand": "Expandir",
"external_source": "Fuente externa"
"external_source": "Fuente externa",
"mentions": "Menciones",
"you": "(Tú)",
"plus_more": "+{number} más"
},
"user_card": {
"approve": "Aprobar",

@ -208,7 +208,13 @@
"enable_web_push_notifications": "Aktifkan notifikasi push web",
"more_settings": "Lebih banyak pengaturan",
"reply_visibility_all": "Tampilkan semua balasan",
"reply_visibility_self": "Hanya tampilkan balasan yang ditujukan kepada saya"
"reply_visibility_self": "Hanya tampilkan balasan yang ditujukan kepada saya",
"hide_muted_posts": "Sembunyikan postingan-postingan dari pengguna yang dibisukan",
"import_blocks_from_a_csv_file": "Impor blokiran dari berkas csv",
"domain_mutes": "Domain",
"composing": "Menulis",
"no_blocks": "Tidak ada yang diblokir",
"no_mutes": "Tidak ada yang dibisukan"
},
"about": {
"mrf": {
@ -222,7 +228,9 @@
"reject_desc": "Instansi ini tidak akan menerima pesan dari instansi-instansi berikut:",
"reject": "Tolak",
"accept_desc": "Instansi ini hanya menerima pesan dari instansi-instansi berikut:",
"accept": "Terima"
"accept": "Terima",
"media_removal": "Penghapusan Media",
"media_removal_desc": "Instansi ini menghapus media dari postingan yang berasal dari instansi-instansi berikut:"
},
"federation": "Federasi",
"mrf_policies": "Kebijakan MRF yang diaktifkan"
@ -334,7 +342,9 @@
"message": "Kirimkan pesan"
},
"user_profile": {
"timeline_title": "Linimasa pengguna"
"timeline_title": "Linimasa pengguna",
"profile_does_not_exist": "Maaf, profil ini tidak ada.",
"profile_loading_error": "Maaf, terjadi kesalahan ketika memuat profil ini."
},
"user_reporting": {
"title": "Melaporkan {0}",

@ -448,7 +448,10 @@
"backup_restore": "Archiviazione impostazioni"
},
"right_sidebar": "Mostra barra laterale a destra",
"hide_shoutbox": "Nascondi muro dei graffiti"
"hide_shoutbox": "Nascondi muro dei graffiti",
"mentions_new_style": "Menzioni abbreviate",
"mentions_new_place": "Segrega le menzioni",
"always_show_post_button": "Non nascondere il pulsante di composizione"
},
"timeline": {
"error_fetching": "Errore nell'aggiornamento",
@ -757,7 +760,10 @@
"status_deleted": "Questo messagio è stato cancellato",
"nsfw": "DISDICEVOLE",
"external_source": "Vai all'origine",
"expand": "Espandi"
"expand": "Espandi",
"mentions": "Menzioni",
"you": "(Tu)",
"plus_more": "+{number} altri"
},
"time": {
"years_short": "{0} a",
@ -774,8 +780,8 @@
"second": "{0} secondo",
"now_short": "adesso",
"now": "adesso",
"months_short": "{0} ms",
"month_short": "{0} ms",
"months_short": "{0} mes",
"month_short": "{0} mes",
"months": "{0} mesi",
"month": "{0} mese",
"minutes_short": "{0} min",

@ -43,7 +43,10 @@
"role": {
"moderator": "モデレーター",
"admin": "管理者"
}
},
"flash_security": "Flashコンテンツが任意の命令を実行させることにより、コンピューターが危険にさらされることがあります。",
"flash_fail": "Flashコンテンツの読み込みに失敗しました。コンソールで詳細を確認できます。",
"flash_content": "試験的機能クリックしてFlashコンテンツを再生します。"
},
"image_cropper": {
"crop_picture": "画像を切り抜く",
@ -586,14 +589,18 @@
"word_filter": "単語フィルタ",
"file_export_import": {
"errors": {
"invalid_file": "これはPleromaの設定をバックアップしたファイルではありません。"
"invalid_file": "これはPleromaの設定をバックアップしたファイルではありません。",
"file_slightly_new": "ファイルのマイナーバージョンが異なり、一部の設定が読み込まれないことがあります"
},
"restore_settings": "設定をファイルから復元する",
"backup_settings_theme": "テーマを含む設定をファイルにバックアップする",
"backup_settings": "設定をファイルにバックアップする",
"backup_restore": "設定をバックアップ"
},
"save": "変更を保存"
"save": "変更を保存",
"hide_shoutbox": "Shoutboxを表示しない",
"always_show_post_button": "投稿ボタンを常に表示",
"right_sidebar": "サイドバーを右に表示"
},
"time": {
"day": "{0}日",
@ -641,7 +648,9 @@
"no_more_statuses": "これで終わりです",
"no_statuses": "ステータスはありません",
"reload": "再読み込み",
"error": "タイムラインの読み込みに失敗しました: {0}"
"error": "タイムラインの読み込みに失敗しました: {0}",
"socket_reconnected": "リアルタイム接続が確立されました",
"socket_broke": "コード{0}によりリアルタイム接続が切断されました"
},
"status": {
"favorites": "お気に入り",
@ -668,7 +677,10 @@
"copy_link": "リンクをコピー",
"status_unavailable": "利用できません",
"unbookmark": "ブックマーク解除",
"bookmark": "ブックマーク"
"bookmark": "ブックマーク",
"mentions": "メンション",
"you": "(あなた)",
"plus_more": "ほか{number}件"
},
"user_card": {
"approve": "受け入れ",
@ -734,7 +746,8 @@
"striped": "背景を縞模様にする",
"side": "端に線を付ける",
"disabled": "強調しない"
}
},
"edit_profile": "プロフィールを編集"
},
"user_profile": {
"timeline_title": "ユーザータイムライン",

@ -491,7 +491,9 @@
"votes_count": "{count} 표 | {count} 표",
"people_voted_count": "{count} 명 투표 | {count} 명 투표",
"option": "선택지",
"add_option": "선택지 추가"
"add_option": "선택지 추가",
"expired": "투표는 {0} 전에 마감되었습니다",
"expires_in": "투표는 {0}에 마감됩니다"
},
"media_modal": {
"next": "다음",

@ -51,7 +51,7 @@
"scope_options": "Đa dạng kiểu đăng"
},
"finder": {
"error_fetching_user": "Lỗi người dùng",
"error_fetching_user": "Lỗi khi nạp người dùng",
"find_user": "Tìm người dùng"
},
"shoutbox": {
@ -149,7 +149,7 @@
"no_more_notifications": "Không còn thông báo nào",
"migrated_to": "chuyển sang",
"reacted_with": "chạm tới {0}",
"error": "Lỗi xử lý thông báo: {0}"
"error": "Lỗi khi nạp thông báo {0}"
},
"polls": {
"add_poll": "Tạo bình chọn",
@ -197,7 +197,7 @@
"text/bbcode": "BBCode"
},
"content_warning": "Tiêu đề (tùy chọn)",
"default": "Just landed in L.A.",
"default": "Đời người con gái không muốn yêu ai được không?",
"direct_warning_to_first_only": "Người đầu tiên được nhắc đến mới có thể thấy tút này.",
"posting": "Đang đăng tút",
"post": "Đăng",
@ -427,9 +427,446 @@
"no_rich_text_description": "Không hiện rich text trong các tút",
"hide_follows_count_description": "Ẩn số lượng người tôi theo dõi",
"nsfw_clickthrough": "Cho phép nhấn vào xem các tút nhạy cảm",
"reply_visibility_following": "Chỉ hiện những trả lời có nhắc tới tôi hoặc từ những người mà tôi theo dõi"
"reply_visibility_following": "Chỉ hiện những trả lời có nhắc tới tôi hoặc từ những người mà tôi theo dõi",
"autohide_floating_post_button": "Ẩn nút viết tút khi xem bảng tin (di động)",
"saving_err": "Thiết lập lỗi lưu",
"saving_ok": "Đã lưu các thay đổi",
"search_user_to_block": "Tìm người bạn muốn chặn",
"search_user_to_mute": "Tìm người bạn muốn ẩn",
"security_tab": "Bảo mật",
"scope_copy": "Chép phạm vi khi trả lời (tin nhắn luôn được chép sẵn)",
"minimal_scopes_mode": "Tùy chọn thu nhỏ phạm vi tút",
"set_new_avatar": "Đổi ảnh đại diện",
"set_new_profile_background": "Đổi ảnh nền",
"set_new_profile_banner": "Đổi ảnh bìa",
"reset_profile_background": "Đặt lại ảnh nền",
"reset_profile_banner": "Đặt lại ảnh bìa",
"reset_banner_confirm": "Bạn có chắc chắn muốn đặt lại ảnh bìa?",
"reset_background_confirm": "Bạn có chắc chắn muốn đặt lại ảnh nền?",
"settings": "Cài đặt",
"subject_input_always_show": "Luôn hiện vùng tiêu đề",
"subject_line_behavior": "Chép tiêu đề khi trả lời",
"subject_line_email": "Giống email: \"re: subject\"",
"subject_line_mastodon": "Giống Mastodon: copy as is",
"subject_line_noop": "Đừng chép",
"sensitive_by_default": "Mặc định tút là nhạy cảm",
"stop_gifs": "Chỉ phát GIF khi chạm vào",
"streaming": "Tự động tải tút mới khi cuộn lên trên",
"user_mutes": "Người dùng",
"useStreamingApiWarning": "(Tính năng thử nghiệm, không đề xuất sử dụng)",
"text": "Văn bản",
"theme": "Theme",
"theme_help": "Dùng mã màu hex (#rrggbb) để tự chế theme.",
"tooltipRadius": "Tooltips/alerts",
"type_domains_to_mute": "Tìm máy chủ để ẩn",
"upload_a_photo": "Tải ảnh lên",
"user_settings": "Thiết lập người dùng",
"values": {
"false": "không",
"true": "có"
},
"virtual_scrolling": "Render bảng tin",
"fun": "Vui nhộn",
"greentext": "Mũi tên meme",
"notifications": "Thông báo",
"notification_setting_filters": "Bộ lọc",
"notification_setting_block_from_strangers": "Chặn thông báo từ những người bạn không theo dõi",
"notification_setting_privacy": "Riêng tư",
"notification_setting_hide_notification_contents": "Ẩn người gửi và nội dung thông báo đẩy",
"notification_mutes": "Sử dụng ẩn nếu muốn dừng nhận thông báo từ một người cụ thể.",
"notification_blocks": "Chặn một người ngừng toàn bộ thông báo cũng giống như hủy đăng ký họ.",
"more_settings": "Cài đặt khác",
"style": {
"switcher": {
"keep_shadows": "Giữ bóng đổ",
"keep_color": "Giữ màu",
"keep_opacity": "Giữ trong suốt",
"keep_roundness": "Giữ bo tròn góc",
"reset": "Đặt lại",
"clear_all": "Xóa hết",
"clear_opacity": "Xóa trong suốt",
"load_theme": "Tải theme",
"keep_as_is": "Giữ như là",
"use_snapshot": "Bản cũ",
"use_source": "Bản mới",
"help": {
"upgraded_from_v2": "PleromaFE đã được nâng cấp, theme có thể khác hơn một chút so với bản cũ.",
"v2_imported": "Tập tin bạn nhập là từ phiên bản PleromaFE cũ. Chúng tôi sẽ cố làm nó tương thích nhưng có thể sẽ có xung đột.",
"older_version_imported": "Tập tin bạn vừa nhập được tạo ra từ phiên bản PleromaFE cũ.",
"snapshot_present": "Đã tải theme snapshot, mọi giá trị sẽ bị chép đè. Thay vào đó, bạn có thể tải dữ liệu chắc chắn của theme.",
"fe_upgraded": "Theme của PleromaFE được nâng cấp sau mỗi phiên bản.",
"fe_downgraded": "Theme của phiên bản PleromaFE đã được hạ cấp.",
"migration_snapshot_ok": "Theme snapshot đã tải xong. Bạn có thể thử tải dữ liệu theme.",
"migration_napshot_gone": "Nếu thiếu snapshot, một số thứ sẽ khác với ban đầu.",
"future_version_imported": "Tập tin bạn vừa nhập được tạo ra từ phiên bản PleromaFE mới.",
"snapshot_missing": "Không có theme snapshot trong tập tin cho nên có thể nó sẽ khác với bản gốc đôi chút.",
"snapshot_source_mismatch": "Xung đột phiên bản: hầu hết Pleroma FE đã hạ cấp và cập nhật lại, nếu bạn đổi theme sử dụng phiên bản cũ hơn của FE, bạn gần như muốn sử dụng phiên bản cũ, thay vào đó sử dụng phiên bản mới."
},
"keep_fonts": "Giữ phông chữ",
"save_load_hint": "Giúp giữ nguyên các tùy chọn hiện tại khi chọn hoặc tải theme khác, nó cũng lưu trữ các tùy chọn đã nói khi xuất một theme. Khi tất cả các hộp kiểm bị bỏ trống, việc xuất theme sẽ lưu mọi thứ."
},
"common": {
"color": "Màu sắc",
"opacity": "Trong suốt",
"contrast": {
"hint": "Tỉ lệ tương phản là {ratio}, nó {level} {context}",
"level": {
"aa": "đạt mức AA (tối thiểu)",
"aaa": "đạt mức AAA (đề xuất)",
"bad": "không đạt yêu cầu"
},
"context": {
"18pt": "cỡ chữ lớn (18pt+)",
"text": "cho chữ"
}
}
},
"common_colors": {
"_tab_label": "Chung",
"main": "Màu sắc chung",
"foreground_hint": "Mở tab \"Nâng cao\" để có nhiều tùy chọn hơn",
"rgbo": "Icons, accents, badges"
},
"advanced_colors": {
"_tab_label": "Nâng cao",
"alert": "Nền cảnh báo",
"alert_error": "Lỗi",
"alert_warning": "Cảnh báo",
"alert_neutral": "Neutral",
"post": "Tút/Tiểu sử",
"badge": "Nền huy hiệu",
"popover": "Tooltips, menus, popovers",
"badge_notification": "Thông báo",
"panel_header": "Tiêu đề panel",
"top_bar": "Thanh trên cùng",
"borders": "Đường biên",
"buttons": "Nút bấm",
"faint_text": "Chữ mờ",
"underlay": "Lớp dưới",
"wallpaper": "Wallpaper",
"poll": "Biểu đồ cuộc bình chọn",
"icons": "Biểu tượng",
"highlight": "Những thành phần nổi bật",
"pressed": "Khi nhấn xuống",
"selectedPost": "Chọn tút",
"selectedMenu": "Chọn menu",
"toggled": "Toggled",
"tabs": "Tab",
"chat": {
"incoming": "Tin nhắn đến",
"outgoing": "Tin nhắn đi",
"border": "Đường biên"
},
"inputs": "Khung soạn thảo",
"disabled": "Vô hiệu hóa"
},
"radii": {
"_tab_label": "Góc bo tròn"
},
"shadows": {
"component": "Thành phần",
"shadow_id": "Đổ bóng #{value}",
"blur": "Làm mờ",
"spread": "Mở rộng",
"inset": "Thu vào",
"filter_hint": {
"always_drop_shadow": "Chú ý, màu bóng đổ này luôn sử dụng {0} nếu trình duyệt hỗ trợ.",
"drop_shadow_syntax": "{0} không hỗ trợ {1} phần và từ khóa {2}.",
"spread_zero": "Bóng đổ > 0 sẽ xuất hiện nếu chọn nó thành không",
"inset_classic": "Bóng đổ inset sẽ sử dụng {0}",
"avatar_inset": "Nếu trộn lẫn bóng đổ inset và non-inset trên ảnh đại diện có thể khiến ảnh đại diện biến thành trong suốt."
},
"components": {
"panel": "Panel",
"panelHeader": "Panel ảnh bìa",
"topBar": "Thanh trên cùng",
"avatar": "Ảnh đại diện (ở trang cá nhân)",
"avatarStatus": "Ảnh đại diện (ở tút)",
"popup": "Popups và tooltips",
"button": "Nút bấm",
"buttonHover": "Nút bấm (khi rê chuột)",
"buttonPressed": "Nút bấm (khi nhấn chuột)",
"buttonPressedHover": "Nút bấm (khi nhấn+giữ)",
"input": "Khung soạn thảo"
},
"_tab_label": "Đổ bóng và tô sáng",
"override": "Chép đè",
"hintV3": "Với bóng đổ, bạn có thể sử dụng ký hiệu {0} để dùng slot màu khác."
},
"fonts": {
"_tab_label": "Phông chữ",
"components": {
"interface": "Giao diện chung",
"input": "Khung soạn thảo",
"post": "Tút",
"postCode": "Chữ monospaced (rich text)"
},
"family": "Tên phông",
"size": "Kích cỡ (px)",
"weight": "Độ đậm",
"custom": "Tùy chỉnh",
"help": "Chọn phông chữ hiển thị. Để \"tùy chọn\", bạn phải nhập chính xác tên phông chữ trên hệ thống."
},
"preview": {
"header": "Xem trước",
"content": "Nội dung",
"error": "Lỗi mẫu ví dụ",
"button": "Nút bấm",
"text": "Một đống {0} và {1}",
"mono": "nội dung",
"input": "Đời người con gái không muốn yêu ai được không?",
"faint_link": "tài liệu hướng dẫn",
"checkbox": "Tôi đã đọc lướt qua quy tắc và chính sách bảo mật",
"link": "Link đẹp đó em yêu",
"fine_print": "Đọc {0} để tìm hiểu thêm!",
"header_faint": "OK nè"
}
},
"version": {
"title": "Phiên bản",
"frontend_version": "Frontend",
"backend_version": "Backend"
},
"reset_avatar": "Đặt lại ảnh đại diện",
"reset_avatar_confirm": "Bạn có chắc chắn muốn đặt lại ảnh đại diện?",
"post_status_content_type": "Loại tút đăng",
"useStreamingApi": "Nhận tút và thông báo theo thời gian thực",
"theme_help_v2_1": "Bạn cũng có thể xóa hết màu thành phần và làm theme trong suốt, chọn nút \"Xóa hết\".",
"theme_help_v2_2": "Các biểu tượng bên dưới các mục có độ tương phản nền/văn bản, hãy rê chuột qua để biết thông tin chi tiết. Xin lưu ý rằng, khi sử dụng các độ tương phản trong suốt có thể khiến đọc chữ không ra.",
"enable_web_push_notifications": "Cho phép thông báo đẩy trên web",
"mentions_new_style": "Lượt nhắc màu mè",
"mentions_new_place": "Đặt lượt nhắc ở dòng riêng",
"always_show_post_button": "Luôn hiện nút viết tút mới"
},
"errors": {
"storage_unavailable": "Pleroma không thể truy cập lưu trữ trình duyệt. Thông tin đăng nhập và những thiết lập tạm thời sẽ bị mất. Hãy cho phép cookies."
},
"time": {
"day": "{0} ngày",
"days": "{0} ngày",
"day_short": "{0} ngày",
"days_short": "{0} ngày",
"hour": "{0} giờ",
"hours": "{0} giờ",
"hour_short": "{0} giờ",
"hours_short": "{0} giờ",
"in_future": "lúc {0}",
"in_past": "{0} trước",
"minute": "{0} phút",
"minutes": "{0} phút",
"minute_short": "{0} phút",
"minutes_short": "{0} phút",
"month": "{0} tháng",
"months": "{0} tháng",
"month_short": "{0} tháng",
"months_short": "{0} tháng",
"now": "vừa xong",
"second": "{0} giây",
"seconds": "{0} giây",
"second_short": "{0}s",
"seconds_short": "{0}s",
"week": "{0} tuần",
"weeks": "{0} tuần",
"week_short": "{0} tuần",
"weeks_short": "{0} tuần",
"year": "{0} năm",
"years": "{0} năm",
"year_short": "{0} năm",
"years_short": "{0} năm",
"now_short": "vừa xong"
},
"timeline": {
"collapse": "Thu gọn",
"error": "Lỗi khi nạp bảng tin {0}",
"load_older": "Xem tút cũ hơn",
"repeated": "chia sẻ",
"show_new": "Hiện mới",
"reload": "Tải lại",
"up_to_date": "Đã tải những tút mới nhất",
"no_more_statuses": "Không còn tút nào",
"no_statuses": "Trống trơn!",
"socket_reconnected": "Thiết lập kết nối thời gian thực",
"conversation": "Thảo luận",
"no_retweet_hint": "Không thể chia sẻ tin nhắn và những tút riêng tư",
"socket_broke": "Mất kết nối thời gian thực: CloseEvent {0}"
},
"status": {
"repeats": "Chia sẻ",
"delete": "Xóa tút",
"unpin": "Bỏ ghim trên trang cá nhân",
"pin": "Ghim trên trang cá nhân",
"pinned": "Tút được ghim",
"bookmark": "Lưu",
"unbookmark": "Bỏ lưu",
"reply_to": "Trả lời",
"replies_list": "Những trả lời:",
"mute_conversation": "Không quan tâm nữa",
"unmute_conversation": "Quan tâm",
"status_unavailable": "Không tìm thấy tút",
"copy_link": "Sao chép URL",
"external_source": "Nguồn bên ngoài",
"thread_muted": "Đã ẩn chủ đề",
"thread_muted_and_words": ", có từ:",
"hide_full_subject": "Ẩn tiêu đề",
"show_content": "Hiện nội dung",
"hide_content": "Ẩn nội dung",
"status_deleted": "Tút này đã bị xóa",
"nsfw": "Nhạy cảm",
"expand": "Xem nguyên văn",
"favorites": "Thích",
"delete_confirm": "Bạn có chắc chắn muốn xóa tút này?",
"show_full_subject": "Hiện đầy đủ tiêu đề",
"you": "(Bạn)",
"mentions": "Lượt nhắc",
"plus_more": "+{number} nhiều hơn"
},
"user_card": {
"approve": "Chấp nhận",
"block": "Chặn",
"blocked": "Đã chặn!",
"deny": "Từ chối",
"edit_profile": "Chỉnh sửa trang cá nhân",
"favorites": "Thích",
"follow": "Theo dõi",
"follow_progress": "Đang yêu cầu…",
"follow_again": "Gửi lại yêu cầu?",
"follow_unfollow": "Ngưng theo dõi",
"followees": "Đang theo dõi",
"followers": "Người theo dõi",
"following": "Đang theo dõi!",
"follows_you": "Theo dõi bạn!",
"hidden": "Ẩn",
"media": "Media",
"mention": "Lượt nhắc",
"message": "Tin nhắn",
"mute": "Ẩn",
"muted": "Đã ẩn",
"per_day": "tút mỗi ngày",
"remote_follow": "Theo dõi từ xa",
"report": "Báo cáo",
"statuses": "Tút",
"subscribe": "Đăng ký",
"unsubscribe": "Hủy đăng ký",
"unblock": "Bỏ chặn",
"unblock_progress": "Đang bỏ chặn…",
"block_progress": "Đang chặn…",
"unmute": "Bỏ ẩn",
"unmute_progress": "Đang bỏ ẩn…",
"mute_progress": "Đang ẩn…",
"hide_repeats": "Ẩn lượt chia sẻ",
"show_repeats": "Hiện lượt chia sẻ",
"bot": "Bot",
"admin_menu": {
"moderation": "Kiểm duyệt",
"grant_admin": "Chỉ định Quản trị viên",
"revoke_admin": "Gỡ bỏ Quản trị viên",
"grant_moderator": "Chỉ định Kiểm duyệt viên",
"activate_account": "Xác thực người dùng",
"deactivate_account": "Vô hiệu hóa người dùng",
"delete_account": "Xóa người dùng",
"force_nsfw": "Đánh dấu tất cả tút là nhạy cảm",
"strip_media": "Gỡ bỏ media trong tút",
"sandbox": "Đánh dấu tất cả tút là riêng tư",
"disable_remote_subscription": "Không cho phép theo dõi từ máy chủ khác",
"disable_any_subscription": "Không cho phép theo dõi bất cứ ai",
"quarantine": "Không cho phép tút liên hợp",
"delete_user": "Xóa người dùng",
"revoke_moderator": "Gỡ bỏ Quản trị viên",
"force_unlisted": "Đánh dấu tất cả tút là hạn chế",
"delete_user_confirmation": "Bạn chắc chắn chưa? Hành động này không thể phục hồi."
},
"highlight": {
"disabled": "Không nổi bật",
"solid": "Nền 1 màu",
"striped": "Nền 2 màu",
"side": "Sọc bên"
},
"follow_sent": "Đã gửi yêu cầu!",
"its_you": "Đó là bạn!"
},
"user_profile": {
"timeline_title": "Bảng tin người dùng",
"profile_does_not_exist": "Xin lỗi, tài khoản này không tồn tại.",
"profile_loading_error": "Xin lỗi, có lỗi xảy ra khi xem trang cá nhân này."
},
"user_reporting": {
"title": "Báo cáo {0}",
"additional_comments": "Ghi chú",
"forward_description": "Người này thuộc máy chủ khác. Gửi một báo cáo ẩn danh tới máy chủ đó?",
"forward_to": "Chuyển cho {0}",
"submit": "Gửi",
"generic_error": "Có lỗi xảy ra khi xử lý yêu cầu của bạn.",
"add_comment_description": "Hãy cho quản trị viên biết lý do vì sao bạn báo cáo người này:"
},
"who_to_follow": {
"more": "Nhiều hơn nữa",
"who_to_follow": "Những người dùng nổi bật"
},
"tool_tip": {
"media_upload": "Tải lên media",
"repeat": "Chia sẻ",
"reply": "Trả lời",
"favorite": "Thích",
"add_reaction": "Thêm tương tác",
"accept_follow_request": "Phê duyệt yêu cầu theo dõi",
"reject_follow_request": "Từ chối yêu cầu theo dõi",
"bookmark": "Lưu",
"user_settings": "Thiết lập người dùng"
},
"upload": {
"error": {
"base": "Tải lên thất bại.",
"message": "Tải lên thất bại: {0}",
"file_too_big": "Tập tin quá lớn [{filesize}{filesizeunit} / {allowedsize}{allowedsizeunit}]",
"default": "Hãy thử lại sau"
},
"file_size_units": {
"KiB": "KB",
"MiB": "MB",
"GiB": "GB",
"B": "byte",
"TiB": "TB"
}
},
"search": {
"people": "Người",
"hashtags": "Hashtag",
"person_talking": "{count} người đang trò chuyện",
"people_talking": "{count} người đang trò chuyện",
"no_results": "Không tìm thấy"
},
"password_reset": {
"forgot_password": "Quên mật khẩu",
"password_reset": "Đổi mật khẩu",
"placeholder": "Email hoặc tên người dùng",
"check_email": "Kiểm tra email của bạn.",
"return_home": "Quay lại Pleroma",
"too_many_requests": "Bạn đã vượt giới hạn cho phép, hãy thử lại sau.",
"password_reset_disabled": "Reset mật khẩu bị tắt. Hãy liên hệ quản trị viên máy chủ.",
"password_reset_required": "Bạn phải đổi mật khẩu để đăng nhập.",
"instruction": "Nhập email hoặc tên người dùng. Chúng tôi sẽ gửi email reset mật khẩu cho bạn.",
"password_reset_required_but_mailer_is_disabled": "Bạn cần phải đổi mật khẩu, nhưng tính năng bị tắt. Hãy liên hệ quản trị viên máy chủ."
},
"chats": {
"you": "Bạn:",
"message_user": "Nhắn tin {nickname}",
"delete": "Xóa",
"chats": "Chat",
"new": "Chat mới",
"empty_message_error": "Không thể gửi tin nhắn trống",
"more": "Nhiều hơn",
"delete_confirm": "Bạn có chắc chắn muốn xóa tin nhắn này?",
"error_loading_chat": "Có vấn đề khi tải giao diện chat.",
"error_sending_message": "Có vấn đề khi gửi tin nhắn.",
"empty_chat_list_placeholder": "Bạn không có tin nhắn. Hãy bắt đầu nhắn cho ai đó!"
},
"file_type": {
"audio": "Âm thanh",
"video": "Video",
"image": "Hình ảnh",
"file": "Tập tin"
},
"display_date": {
"today": "Hôm nay"
}
}

Loading…
Cancel
Save